Våra tjänster – vi hjälper till med allt från analys, projektledning, design och tillståndshantering till installation och montage

Vårt mål är att hjälpa er att bygga ett ännu starkare varumärke och effektivisera er kommunikation. Oavsett om det handlar om en mindre kampanj eller en stor omprofilering, kan vi erbjuda tjänster som passar er. Vi arbetar med hela produktionskedjan.

Oavsett om ni har ett färdigt koncept och strategi eller vill ha hjälp med detta, så projektleder vi er kampanj. Det kan handla om design, tillståndshantering, installation, service, underhåll och lagerhållning. Vi jobbar inte ensamma. Vi arbetar alltid i projektteam för att täcka kundens behov på alla plan i de olika projekten. Vi arbetar i tätt samarbete med reklambyråer, arkitekter, marknadsförare och kommunikatörer där vi bidrar med vårt kunnande om hur man bäst knyter ihop färger, material, belysning och placering för att skapa en fulländad produkt. Tack vare ett kunnigt och engagerat team och vårt omfattande nätverk av samarbetspartners, både i Sverige och hela Norden, levererar vi en bredd av tjänster som hjälper er i er vardag.

Analys och förstudie

Var och hur ska kommunikationslösningen byggas för att fylla sitt syfte på bästa sätt? Vid uppdragets början besöker vi platsen, gör en behovsanalys och ett visuellt förslag för produkt och placering. Det kan vi göra själva eller tillsammans med er reklam-/arkitektbyrå. För att vi ska kunna erbjuda de mest kostnadseffektiva lösningarna och den bästa rådgivningen så är vi gärna med från början i processen.

Projektledning

Våra erfarna projektledare har kunnande och erfarenhet av att hantera stora, komplexa omprofileringsprojekt. Vi är vana vid att arbeta med kunder som ställer höga krav. Kundernas behov varierar stort och det gör även lösningarna. Vi skräddarsyr ett team för er utifrån era behov, med projektledare och andra specialister. Projektledaren ansvarar för budget, tidsramar, kontinuerliga arbetsmöten med alla parter, samt uppföljning och rapportering för att hålla uppdragsgivaren ajour om hur projektet fortskrider. Projektledaren agerar även spindeln i nätet med eventuella externa entreprenörer.

Design och ateljé

I vår ateljé hjälper vi till med allt från grafisk design, originalarbete, fotomontage, bildretusch till konstruktionsritningar och skyltprogram. Vi utmanar och tänker kreativt. Ge oss din logotyp så ordnar vi alla underlag som behövs för att producera den kommunikationsbärare du behöver.

Tillståndshantering

Ofta krävs det tillstånd i form av bygglov, godkännande från fastighetsägare eller Trafikverket när man ska sätta upp skyltar, vepor och folieringar. Det är mycket att tänka på och många upplever att det är en krånglig byråkrati. Vi hjälper er med att söka nödvändiga tillstånd och bevakar ärendet tills bygglovet är beviljat.

Installation och montage

Som sista post i en lång produktionskedja är det viktigt att inte snubbla på mållinjen. Med vårt egna montageteam och ett nätverk som täcker hela Sverige och Norden, ser vi till att rätt sak hamnar på rätt plats i rätt tid.

Service och underhåll

Företag investerar mycket vid omprofileringar och nyetableringar. Tyvärr är det alltför vanligt att man glömmer bort sina skyltar när de väl sitter på plats. Att ta hand om sina skyltar och vepor är att vårda sitt varumärke. Kontakta oss så utför vi service och underhåll runt om i Norden.