Electrolux | LED skyltar

Skylttorget har under en längre tid varit behjälplig med Electrolux behov av diverse skyltar.
När Electrolux skulle genomföra sin omprofilering fick vi uppdraget att konvertera deras neonskyltar
till miljövänligare LED skyltar.

Category
Referenser