Dekra

Kategori
Referenser
Om uppdraget

Skylttorget har sedan öppning av DEKRAS  första besiktningsanläggning haft uppdraget att genomföra uppskyltningen
på samtliga anläggningar.